فروش بایننس کوین موجودی : 0 بایننس کوین

مقدار
ETH:BNB
قیمت
USDT

ارزش کل

0

تتر

خرید بایننس کوین موجودی : 0 تتر

مقدار
ETH:BNB
قیمت
USDT

ارزش کل

0

تتر
تغییر 24 ساعت گذشته % {{ num(pair.change,2) }}
بیشترین قیمت {{ num(pair.ask,general.target) }}
بایننس کوین / تتر BNB/USDT
قیمت فعلی {{ num(pair.price,general.target) }}
کمترین قیمت {{ num(pair.bid,general.target) }}

قیمت بازار : {{num(pair.price,general.source_decimals)}}

قیمت مقدار مجموع
قیمت مقدار مجموع
قیمت مقدار مجموع
{{num(item.price,general.source_decimals)}} {{num(item.amount,general.target_decimals)}} {{num(item.total,general.source_decimals)}}

{{num(pair.price,general.source_decimals)}}

{{num(item.price,general.source_decimals)}} {{num(item.amount,general.target_decimals)}} {{num(item.total,general.source_decimals)}}
قیمت مقدار مجموع

معاملات اخیر

زمان تعداد قیمت
زمان تعداد قیمت

درحال دریافت...

{{ item.farsi_date }} {{ num(item.amount, general.target_decimals) }} {{ num(item.price, general.source_decimals) }}
نوع مقدار معامله شد قیمت ارزش کل لغو
جفت ارز نوع مقدار معامله شد قیمت ارزش کل تاریخ ثبت وضعیت لغو
سفارش فعالی ندارید!
{{ asset_to(item.target) }}/ {{ asset_to(item.source) }}
{{ item.farsi_type }}
{{ asset_to(item.target) }} {{item.init}}
{{item.filled}} %
{{ asset_to(item.source) }} {{num(item.price)}}
{{ asset_to(item.source) }} {{num(parseFloat(item.price * item.init),8)}}
{{ item.date }}
{{ item.farsi_status }}
زمان نوع تعداد قیمت ارزش کل
زمان نوع تعداد قیمت ارزش کل

موردی یافت نشد!

{{ item.farsi_date }} {{ item.farsi_type }} {{ num(item.amount,get_asset_decimals(item.target)) }} ({{ asset_to(item.target) }}) {{ num(item.price,get_asset_decimals(item.target)) }} {{ num(item.total,get_asset_decimals(item.target)) }}